Достобіса. Як це?

  1. Дуже багато.
  2. Лайливий вираз із значенням «до чорта», «до біса».
  • псл. běsъ ‹ *boids- (‹iє. *bhoidh-), очевидно, пов’язане з bojati sę «боятися»;
  • у такому разі споріднене з лит. baisà «страх», baisùs «жахливий, бридкий», лат. foedus «бридкий», гр. πίθηκος «мавпа» та ін;
  • менш переконливе зведення (Moszyński PZJP 191 – 192) до іє. *bhōs- «блищати, світити» і пов’язування з дінд. bhāsati «блищить», bhāsa «світло, блиск», як і зіставлення (Ильинский РФВ 65, 215–216) з бо́сий;
  • р. м, бес, др. бѣсъ, п. bies, ч, вл. нл. ст. běs, слц. bes, болг. бяс, схв. бȇс «лють, злість, шал», слн. bés, стсл. бѣсъ;

бага́цько (розм.) 
ви́ди́мо-неви́ди́мо (підсил. розм.)
достоли́ха (підсил. розм., рідше)
по́вно (підсил. розм.)
хто́зна-скі́льки (підсил. розм.)
чо́ртзна-скі́льки (підсил. фам.)
запа́морочно (підсил. розм.)
понадмі́ру (підсил.)
при́тьма́ (розм.)

Ми у соціальних мережах