Священик чи священник?

Раніше слово «священик» було винятком і писалося з однією «н», тепер його підпорядкували загальному правилу подвоєння приголосних у разі збігу кореня або основи -н- (-нь-) і суфіксів -н-(ий) -н-(ій), -ник, -ниц-(я)де́нний, башта́нник, годи́нник, письме́нник, свяще́нник. 

  • запозичення зі старослов’янської мови;
  • стсл. свѧщеныи / свѧщеньныи є прикметником від дієслова свѧтити «святити», який відповідає укр.свяче́ний;
  • р.свяще́нный, бр. свяшчýнны, болг. свеще́н, м. свештен;

Ми у соціальних мережах